Интернет съкровищница

За Бог трябва да имаш Доверие и Дълбинен Усет, а не Вяра.

Елеазар Хараш за Бог, Вярата, Доверието, Дълбочината, Усетът