Интернет съкровищница

Любовта е основното проявление на всички добродетели.

Майстер Екхарт за Добродетелите, Любовта, Мистицизъм