Интернет съкровищница

Правилните действия са виждаща Вода.

Елеазар Хараш за Виждането, Водата, Действието, Правилното