Интернет съкровищница

Който е в Дао, е в действията на Дао.

Елеазар Хараш за Дао, Действието