Интернет съкровищница

Човекът на Дао е потайно, отречено Същество.

Елеазар Хараш за Дао, Отречеността, Тайната, Човекът