Интернет съкровищница

Дао е в мене, а аз все повече се приближавам към себе си.

Елеазар Хараш за Дао