Интернет съкровищница

Разбрах, че когато помагам на себе си, не си помагам. Разбрах, че когато Дао ми пречи, ми помага.

Елеазар Хараш за Дао, Помощта