Интернет съкровищница

Ако не си в Дао, познанието ти е напразно.

Елеазар Хараш за Дао, Познанието