Интернет съкровищница

Дао е моята безмълвна Тайна.

Елеазар Хараш за Безмълвието, Дао, Тайната