Интернет съкровищница

Дао е Свещено, а това е нещо повече от култура.

Елеазар Хараш за Дао, Свещеното