Интернет съкровищница

Дао решава дали да Го възприемеш и да Го усетиш.

Елеазар Хараш за Възприемането, Дао, Усетът