Интернет съкровищница

Какво са грешките и слабостите в човека? – Прегради по пътя към Реалността на Бога.

Елеазар Хараш за Бог, Въпросите, Грешките, Реалното, Слабостите, Човекът