Интернет съкровищница

Тук в “Тайната стаичка” на Душата Бог докосва Първосъздадената от Него Същност и тук никой, освен Бога, не може да проникне – нищо друго не може да се докосне до тази Глъбина.