Интернет съкровищница

Дао е живо, а аз само си въобразявам, че живея.

Елеазар Хараш за Въображението, Дао