Интернет съкровищница

Мистичната Светлина на Любовта е по-благородна от всички сътворени неща. Тази Светлина е Разумът, който е по-чист и сияен от Слънцето. Тази Светлина премахва времето от нещата.

Майстер Екхарт за Благородното, Времето, Любовта, Мистицизъм, Разумността, Светлината, Сиянието, Слънцето, Чистотата