Интернет съкровищница

В Душата има нещо, което е скрито и потайно, и което е далеч над разума и благородната воля – това не си остава в Тайна.

Майстер Екхарт за Благородното, Волята, Душата, Мистицизъм, Разумността, Скритото, Тайната