Интернет съкровищница

Водата има власт да се справи с нашата съдба.

Елеазар Хараш за Властта, Водата, Съдбата