Интернет съкровищница

Любовта не е нищо друго освен Бог. Бог обича Своето съществувание и Своята Божественост в нещата.

Майстер Екхарт за Бог, Божествеността, Любовта, Мистицизъм