Интернет съкровищница

Навлизайки в Божественото неведение, човек става вещ, той получава другото Знание – Висшето Знание.

Майстер Екхарт за Божествеността, Знанието, Мистицизъм, Неведомото