Интернет съкровищница

Постоянството носи всички блага на живота.

Елеазар Хараш за Благата, Бяла Магия, Живота, Постоянството