Интернет съкровищница

Този, който постигне истинско разкаяние, греховете му изчезват в Бездната на Бога. Греховете на такъв човек се унищожават напълно, сякаш никога не са се случвали.