Интернет съкровищница

Какво е Айн-Соф? Науката за Безкрайността. Пътят, при който светлината се превръща в Сияние.

Елеазар Хараш за Айн-Соф, Безкрайността, Въпросите, Науките, Пътят, Светлината, Сиянието