Интернет съкровищница

Постоянството е изключително качество на избрания Дух от Абсолюта.

Елеазар Хараш за Абсолюта, Бяла Магия, Духът, Качествата, Постоянството