Интернет съкровищница

Колкото по-съдържателен е човек, толкова по-интересни са недостатъците му.

Елеазар Хараш за Недостатъците, Чистият Смях, Човекът