Интернет съкровищница

Мъжът ми каза, че се нуждаел от повече пространство, затова го заключих навън.

Елеазар Хараш за Бракът, Чистият Смях