Интернет съкровищница

Дао е това, което ни преобразява – за да станем Изначални.

Елеазар Хараш за Дао, Изначалието, Преобразяването