Интернет съкровищница

Дао е красивото скрито в Нищото.

Елеазар Хараш за Дао, Красотата, Нищото