Интернет съкровищница

Дао е това, което увеличава Безмълвието в нас.

Елеазар Хараш за Безмълвието, Дао, Растежа