Интернет съкровищница

Който търси само Дао – Дао ще го обучава.

Елеазар Хараш за Дао, Обучението, Търсенето