Интернет съкровищница

Все се взирам в Дао, но не Го виждам, но Дао всякога ме вижда с лекота.

Елеазар Хараш за Виждането, Дао