Интернет съкровищница

Дао ми даде да пия от Покоя, това е чудно питие!

Елеазар Хараш за Дао, Покоя