Интернет съкровищница

От какво се нуждае най-много човекът? – От вътрешно преобразяване.

Елеазар Хараш за Въпросите, Нужното, Преобразяването, Човекът