Интернет съкровищница

Кой може да учи, т.е. да се развива? – Само свободният.

Елеазар Хараш за Въпросите, Развитието, Свободата