Интернет съкровищница

В какво се състои реалността? – В познаването на Бога.

Елеазар Хараш за Бог, Въпросите, Познанието, Реалното