Учителят: За българския език и народ

Учителят Петър Дънов казва: Днес Словото се дава на български език, защото българският език е най-точният език, на който могат да се предадат окултните закони и Словото на Бога. Защото българският народ е един от най-древните народи на земята.