Решение

Живял някога в Индия един факир, който прекарал трийсет години в неподвижно състояние и медитация, с цел да открие смисъла на живота. По цели дни и нощи той седял неподвижен като дърво. Птичките даже правели гнезда върху неговата глава. Един ден една бедна вдовица се приближила до него и на едно близко дърво закачила люлчица, … Продължение

Мъдрост

Един цар казал на своя съветник:– Искам да разгадаеш три загадки. Ако се справиш, ще те позлатя. Ако не, ще ти взема главата. Ето и загадките:” Кое е най-важното време?Кой е най-важният човек?Кое е най-важното дело?”Имаш три дни.Тръгнал си съветникът. Мислил, мислил, нищо не измислил. Вървял и плачел. Главата си ще загуби. Минал през една … Продължение

Доброто семе

Веднъж учениците попитали своя мъдър учител: защо лошите наклонности лесно завладяват човека, а добрите – трудно и не остават трайно в него. – Какво ще стане, ако се остави здраво семе на слънцето, а болното се зарови в земята? – попитал старецът.– Доброто семе, оставено без почва, ще загине, а лошото ще поникне, ще даде … Продължение

Вратата

Някога, в едно кралство, мъж извършил престъпление. Хванали го и го отвели при краля на съд. Наказанието, предвидено за такова престъпление било смърт, но кралят предложил на нещастника да избере: бесилото или да провери какво има зад една голяма, тайнствена, черна, желязна врата в подземията на двореца.Помислил престъпникът и избрал бесилото. Когато му надянали примката … Продължение

Достойно да бъдеш човек…

Небесните ангели често поглеждали към Земята. Някои плачели за болките на хората, други им помагали да облекчат труда си, а трети заселвали сред тях, за да разберат как живеели и от какво имали нужда.Когато идвало време да се върнат на небето, сам Господ слизал при тях и ги питал какво били научили, какво можел да … Продължение

Да разкриеш душата си…

Веднъж при един мъдрец дошло младо момиче. Красивата девойка обаче била обляна в сълзи.– Какво да правя? – рекла тя. – Старая се винаги да бъда добра към хората, да не ги наранявам, да не ги обиждам, да им помагам с каквото мога. И въпреки цялата ми доброжелателност, вместо благодарност и уважение, получавам обиди и … Продължение

Опитоми ме…

Лисицата млъкна и дълго гледа малкия принц.— Моля ти се… опитоми ме — каза тя.— На драго сърце — отговори малкият принц, — но нямам много време. Трябва да потърся приятели и да проумея много неща.— Само нещата, които си опитомил, можеш да проумееш — каза лисицата. — Хората нямат вече време да проумяват нищо. … Продължение

Мост

Живели някога в съседни ферми двама братя, но не щеш ли един ден се скарали. Всичко започнало с дребно неразбирателство, прераснало в сериозен спор, накрая се стигнало до размяна на обидни думи, последвани от седмици мълчание. Един ден на вратата на по-големия брат Джон се почукало. Отворил той и видял човек с дърводелски инструменти.– Търся … Продължение

Вълшебникът

Живял на света вълшебник. Той можел да превръща пясъка в захар, водата – в мляко, но не правел това, защото смятал, че чудеса няма.Тръгнал веднъж към края на света. Пристигнал, провесил краката си от ръба и изведнъж усетил – до него някой седи. Погледнал, на самия край бил застанал петел и преспокойно си кълвял звездите.-Престани! … Продължение

Постоянство

Веднъж Руми, великият суфийски мистик, завел учениците си на едно поле, където фермер безуспешно вече няколко месеца се опитвал да изкопае кладенец.Учениците не разбирали какъв е смисълът да ходят там. Но учителят настоял, защото смятал, че иначе не биха разбрали това, което иска да им обясни.Оказало се, че фермерът върши следното: започва да копае на … Продължение