Интернет съкровищница

Чрез Водата ние вкусваме нещо от Бога, нещо от Историята на Бога, нещо от Древния замисъл.