Интернет съкровищница

Човекът мисли, че съществува и затова той е заблуден. Само Бог съществува.