Интернет съкровищница

Човекът е Син според Вечната си Любов, според Вечната си Божественост.