Интернет съкровищница

Чистото Сърце е океан от Нектар. Нечистото сърце е море от мъка.