Интернет съкровищница

Цялото човешко познание няма да проникне там, докъдето Душата е достигнала в своята Дълбочина.