Интернет съкровищница

Храмът е човешката Душа – Образът на Бога. Този Храм трябва да бъде разчистен, за да може Бог да живее в него. В Храма, който Бог Си е създал, не могат да живеят заедно Светлината и Мракът. Този Храм е място на най-чистата Светлина.