Интернет съкровищница

Успехът в света е провал, но животът в единство с Бога е много повече от успех.