Интернет съкровищница

Търпението превръща всичко в Благословение. От мъчението Търпението вади бисери: нови възгледи, нова Светлина.