Интернет съкровищница

Това себепознание се осъществява вътре в Бога, защото Бог е пряко свързан с нашия Истинен живот.