Интернет съкровищница

Това, което се развива в съзнанието ни, е най-реалното. Това, което работи в съзнанието ви постоянно – това ще се случи.