Интернет съкровищница

Това, което привлича Душата в този свят, е единствено Любовта.