Интернет съкровищница

Ти си длъжен да се откажеш от своите дела и да ги заведеш в мълчанието, ако действително искаш да влезеш в Ново Рождение.