Интернет съкровищница

Ти можеше да победиш всички свои недостатъци с онова усърдие, с което се бореше срещу достойнствата на другите.