Интернет съкровищница

Твоето недеяние (твоята Чистота) е по-висша от всякое твое дело.