Интернет съкровищница

Твоето неведение не е недостатък, то е твоето Съвършенство, както твоето Недеяние е по-високо от твоите дела.