Интернет съкровищница

Там, където участва Бог, всичко се сбъдва. Невъзможното става възможно.