Интернет съкровищница

Същностната работа за Бога е да стигнеш до това да бъдеш изгорен и разтопен в Него, за да станеш целият Любов.